Úvod K soutěži Zámek v Paskově

Zámek v Paskově

Zámek v Paskově je dominantou obce a patří mezi její nejvýznamnější památky. Stavba pochází z poloviny 17. stol. Jedná se o čtyřkřídlý patrový zámek s mansardovou střechou a novoklasicistními fasádami. Podlouhlé předzámčí je zvýrazněno vstupní věži s hodinami. Nad portálem je erb hrabat Stolbergů. Před zámeckou bránou jsou umístěny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Šebestiána. Zámek stojí na břehu říčky Olešné a je obklopen zámeckým parkem, ve kterém se nachází několik starých a vzácných stromů, čtyři sochy antických bohyň a socha Herkula.

Nejstarším předchůdcem zámku byla gotická tvrz, o jejíž existenci se dovídáme ze zprávy o jejím obležení v r. 1484. K tvrzi patřily silné zdi znatelné zřetelně z půdorysu. V severním křídle to byla snad věžovitá stavba, kterou nechal zbořit hrabě Mořic při obnově po požáru z roku 1869. O renesanční přestavbě svědčí vnější opevnění s válcovými baštami, které se částečně zachovalo na severu, západě a jihozápadě.

Při obnově po vydrancování Švédy zámek nabyl čtyřkřídlé podoby s pilířovými arkádami kolem nádvoří a dochovanými klenbami v přízemí. Při zmíněné přestavbě v 19. století byl zámek dotvořen vestavbou vstupní haly a schodištěm s klenutými plackami. Vstup byl zvýrazněn výstupkem s trojúhelným štítem a vázami. Na straně parku vznikl ještě balkon. Pseudobarokní kapli nechali v roce 1914 doplnit Stolbergové, kteří se těsně po válce odstěhovali do Německa.

V roce 1945 byl zámek zkonfiskován a postupně upraven na nemocnici a později onkologickou léčebnu. Celý zámecký areál je poškozen zásahy pro potřeby zdravotnictví a zámek i s přilehlým předzámčím by potřeboval celkovou rekonstrukci. Vedení nemocnice nebylo ochotno tuto rekonstrukci podstoupit, a proto došlo k uzavření této léčebny a tím i celého zámku. Volně přístupný zůstal pouze zámecký park. I ten však byl díky vandalismu v nedávné době veřejnosti uzavřen.

 

Zámek v Paskově

 

Zámek v Paskově

Aktualizováno (Sobota, 03 Duben 2010 20:40)

 
Hlavní nabídka